Gruppen

Igelgruppe

  • Sarah Birner (Fachkraft)
  • Ute Fuschlberger (Zusatzkraft)

Eulengruppe

  • Petra Zöhrer (Fachkraft)
  • Silke Rechberger (Zusatzkraft)
  • Ines Huspek (Springerin)

Fuchsgruppe

  • Isabelle Niederwieser (Leitung, Fachkraft)
  • Claudia Forster (Fachkraft)

Mäusegruppe

  • Carmen Wirthenstätter (Fachkraft)
  • Elisabeth Lindinger (Zusatzkraft)